Ontslagbegeleiding

Hulp nodig bij ontslag?

Ontslag staat in de top 3 van meest ingrijpende gebeurtenissen. Zowel voor werknemers als voor werkgevers.

Bij ontslag kunnen de emoties hoog oplopen. Werknemers voelen zich vaak boos en verdrietig. Ontslag voelt als een totale afwijzing. Bovendien ontstaan er zorgen over de toekomst.

Ook voor een werkgever is het niet leuk om afscheid van werknemers te moeten nemen. Maar heeft de werkgever echt een keus? Misschien staat de continuïteit van de onderneming op het spel. Of de werknemer functioneert beneden de maat.

Als het ontslag wordt aangezegd, kan dat tot heftige reacties bij de werknemer leiden, die uitmonden in ziekmelding en een conflict. Begrijpelijk, maar hoe wenselijk is dat? Conflicten gaan gepaard met veel negatieve energie. Die komt nog eens boven op de zorgen die er toch al zijn. Daarom is het beter om snel tot een passende en constructieve oplossing te komen.

Dat is waar wij ons best voor doen vanaf het eerste moment dat u ons inschakelt. Wij begeleiden werknemers of werkgevers.

Ik ben mijn baan kwijt

Afscheid nemen van werknemers