Verkoop onderneming

Na een waardering kan er sprake zijn van verkoop van de assurantieportefeuille of van de aandelen van de assurantieonderneming. Als verkoopbemiddelaar werkt vdGraaf advies in opdracht van één partij, meestal de verkoper. In de praktijk moeten wij wel met beide partijen samenwerken om een optimale deal te vormen.

Verkoop van uw assurantieportefeuille of assurantieonderneming is dé belangrijkste financiële beslissing die een ondernemer kan nemen. Met 30 jaar eigen ervaring als bedrijfsadviseur en ondernemer weet ik hoe ingrijpend die beslissing is. Of u de onderneming verkoopt of aan een opvolger toevertrouwt, het is een ingrijpende stap.

Verkoop van uw assurantieportefeuille of assurantieonderneming is een project waarin de verkoper en de verkoopbemiddelaar samen moeten optrekken. vdGraaf advies ontzorgt de verkoper zoveel als mogelijk door een intensieve begeleiding van de verkoop van assurantieportefeuilles en assurantieondernemingen.

Voor verkopers is het goed te weten dat ik beschik over kennis betreffende potentiële kopers die assurantieportefeuilles zoeken. Samen met de verkoper worden de eisen aan de deal vastgesteld. In een goede deal gaat het om de verkoopprijs, voorwaarden voor de verkoper, maar ook over medewerkers en klanten.

Samen met de verkoper zal vdGraaf advies naar goed passende kandidaten zoeken. Met de kandidaten wordt geheimhouding afgesproken alvorens dat er informatie aan hen wordt verstrekt. Met serieuze kandidaten worden gesprekken gevoerd. Door de verkoper, samen met vdGraaf advies. Veel kopers spreken graag met de verkoper, vanuit de gedachte: “de tent is als de vent”. Onderhandelingen voert vdGraaf advies met de potentiële kopers, uiteraard in nauw overleg met de verkoper. De deal wordt afgerond met een koopovereenkomst en met de financiële afwikkeling. Ook daarna is vdGraaf advies beschikbaar voor vragen en/of overleg.

Stappenplan in het kort

  1. Opstellen waardering en verkoopmemorandum van te verkopen assurantieportefeuille -of onderneming;
  2. Benaderen potentiële kopers met een aantal basiskenmerken van de assurantieportefeuille -of onderneming;
  3. Bij interesse moeten potentiële kopers eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen;
  4. Potentiële kopers ontvangen het verkoopmemorandum met uitgebreide informatie over het kantoor, met het verzoek aan te geven of zij een bod op de assurantieportefeuille -of onderneming willen uitbrengen;
  5. Met een beperkt aantal potentiële kopers wordt een gesprek gevoerd waar verkoper en vdGraaf advies bij aanwezig zullen zijn;
  6. Met één of twee geïnteresseerden wordt het traject verder voortgezet en wordt getracht een overeenkomst te bereiken;
  7. Opstellen van de intentie/koop of pandovereenkomsten;
  8. Ondertekenen van de overeenkomsten en begeleiden van de financiële afwikkeling.