Taxatie

vdGraaf advies is onafhankelijk specialist en waardeert assurantieportefeuilles en assurantieondernemingen.  Als taxateur stel ik objectief waardes van assurantieportefeuilles en assurantieondernemingen vast op basis van in de branche algemeen aanvaarde uitgangspunten. Afhankelijk van de omvang van de onderneming wordt gewaardeerd op basis van de bekende marktfactoren, of op basis van het genormaliseerde rendement.

Bij een waardering worden de relevante kenmerken van een assurantieportefeuille en/of assurantiekantoor in kaart gebracht.

In sommige situaties kan worden volstaan met een eenvoudige waardering, gebaseerd op puur cijfers. Naarmate de portefeuille beter in kaart is gebracht is de waardering betrouwbaarder.

Opdrachtgevers zijn intermediairs c.q. financieel dienstverleners en verzekeraars.