Tariefinformatie

De inhuur van een bedrijfsadviseur, mediator of coach kost geld. Geld dat u kunt terugverdienen doordat uw organisatie beter gaat functioneren, doordat geschillen worden bijgelegd of doordat uw persoonlijke ontwikkeling een boost krijgt.

U kunt ons inhuren tegen:

  • een vast bedrag per project
  • een tarief per uur

Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Onze tijdsbesteding en de eventueel direct aan de opdracht toe te rekenen kosten bepalen de hoogte van ons honorarium. We brengen alleen de werkelijk bestede tijd in rekening. Over onze dienstverlening moet 21% btw in rekening worden gebracht.

In alle gevallen maken we vooraf een inschatting van de verwachte kosten. Mocht er een budgetoverschrijding dreigen, dan nemen we tijdig contact op met u als opdrachtgever. Als overschrijding onvermijdelijk is, dan is hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig.

We werken graag met u samen op basis van een gezamenlijk vertrouwen in een haalbaar resultaat. Beide partijen kunnen de samenwerking dagelijks zonder opzegtermijn beƫindigen.